Disclaimer


Gebruik van kruiden

Wij stellen onze kruidenthee en kruidenpreparaten met zorg samen maar zij kunnen, naast hun gewenste werking, ook ongewenste effecten met zich meebrengen. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts of deskundige voor u gebruikmaakt van kruiden of kruidenpreparaten. Met name in het de volgende gevallen:

Bij gezondheidsklachten

Indien u gezondheidsklachten heeft, raad ik je aan je arts te raadplegen voor het gebruik van kruiden of kruidenpreparaten.

Bij het gebruik van geneesmiddelen

Indien je momenteel geneesmiddelen gebruikt, raad ik je aan je arts te raadplegen voor het gebruik van kruiden of kruidenpreparaten. Sommige kruiden, zoals Sint-janskruid kunnen de werking van medicatie (inclusief de pil) verstoren of beïnvloeden.

Bij zwangerschap, zogen of kinderen onder de 12 jaar

Bovendien zijn er kruiden die niet (geheel) veilig zijn tijdens de zwangerschap, zogen of bij kinderen onder de 12 jaar. Informeer in deze gevallen altijd je arts of een deskundige voor je gebruikmaakt van kruiden of kruidenpreparaten.

’t Kruidenhuisje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die voorkomt uit het gebruik van de door ons verkochten kruiden of kruidenpreparaten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 't Kruidenhuisje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 't Kruidenhuisje.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 't Kruidenhuisje te mogen claimen of te veronderstellen.

't Kruidenhuisje streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 't Kruidenhuisje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlink verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hetkruidenhuisje.nl op deze pagina.